Blog Stanisława Janiaka - radnego Rady Miejskiej w Niemodlinie

Wpisy z tagiem: Szkoła Podstawowa w Rogach

niedziela, 28 grudnia 2014

Dzisiejsze popołudnie dla wielu mieszkańców Gminy Niemodlin, zgromadzonych w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, umilił spektakl teatralny "Gwałtu co się dzieje?", wystawiony przez Amatorski Zespół Teatralny działający przy Szkole Podstawowej w Rogach. Spektakl w wykonaniu aktorów-amatorów w reżyserii: Zdzisława Wasylika i Bożeny Gali - Jagi porwał zebraną publiczność, czego wyrazem były salwy śmiechu i długie brawa. Kto nie był - niech żałuje!

"Gwałtu co się dzieje" to groteska sceniczna, pełna sowizdrzalskiego humoru, napisana przez hr. Aleksandra Fredrę w 1826 roku. Fredro przedstawia w niej życie "na opak". Pisze o "Osieku, sławetnym mieście, gdzie to bywały rządy niewieście”. W tym mieście na skutek niedołęstwa mężczyzn oraz ich wad, "kobiety opanowały władzę, wzięły rządy w swoje ręce wprowadzając nowy ład i porządek” stosując męski styl życia. „Mężczyźni, odziani w stroje kobiece muszą spełniać dotychczasowe ich obowiązki: niańczą dzieci, przędą, robią na drutach pończochy i chodzą na targ.” W sztuce opisane są różne perypetie związane z odwróceniem ról. Owładnięte żądzą władzy baby ustanawiają dziwaczny sąd, w którym najpierw się karze, a potem szuka winy i uzasadnienia wyroku. Wszędzie węszą zagrożenie. Zmiana kostiumu,  zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet powoduje spore zamieszanie. Sterroryzowani, poddani przemocy mężczyźni w sukienkach, stopniowo rozsmakowują się w swym nowym położeniu, a kobiety w męskim przebraniu, starają się sprostać swej nowej roli. Z panującego porządku wyłamują się jedynie najmłodsi, których łączy uczucie oraz sprzyjający im Makary. Mężczyźni planują wprawdzie przewrót stanu, ale lęk przed kobietami i własna inercja utrudniają zainicjowanie jakiegokolwiek powstania. W dodatku wszędzie węszy przekupny i zdradziecki Grzegotka, który dla kariery gotów jest zrobić wszystko, nawet zaprzeć się swojej płci. Hasło "Tatary!", które rozbrzmiewa w finale, obnaża irracjonalne lęki, demaskuje słabość samozwańczych przywódczyń.


niedziela, 12 stycznia 2014

10 stycznia 2014 roku w Ośrodku Kultury w Niemodlinie odbyło się spotkanie noworoczne Burmistrza Niemodlina z Mieszkańcami Gminy Niemodlin.

Spotkanie noworoczne w Niemodlinie

W swoim wystąpieniu zatytułowanym "Podsumowanie roku 2013 oraz plany na 2014 rok", Burmistrz Niemodlina Pan Mirosław Stankiewicz przedstawił w przekroju gospodarczym, politycznym, społecznym, kulturalnym i sportowym najważniejsze wydarzenia w Gminie Niemodlin w ubiegłym roku. Burmistrz zaprezentował również plany inwestycyjne Gminy Niemodlin na rok 2014.

Drugą częścią noworocznego spotkania był spektakl teatralny pt. „Hej kolęda, kolęda” w wykonaniu Amatorskiego Zespołu Teatralnego, działającego przy Szkole Podstawowej w Rogach,  w reżyserii Pana Zdzisława Wasylika. Słowo wprowadzające do występu Teatru wygłosiła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogach Pani Jolanta Włoch.

Aktorzy w zaprezentowanym spektaklu podzielili się z nami swoimi przemyśleniami i doświadczeniami dotyczącymi przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia, okraszając je humorem i tańcem. Przebojem stały się słowa:

Dobrze jest na wsiach

Dobrze jest w miastach

Ale najlepiej w Rogach i basta

Podczas spektaklu mogliśmy również poznać taniec "Polka Rogowska".

Spotkanie noworoczne w Niemodlinie

Spotkanie noworoczne w Niemodlinie

Spotkanie noworoczne w Niemodlinie

Spotkanie noworoczne w Niemodlinie

Spotkanie noworoczne w Niemodlinie

Spotkanie noworoczne w Niemodlinie

poniedziałek, 12 listopada 2012

                                                     "Zagłoba swatem"

Występ Amatorskiego Zespołu Teatralnego przy Szkole Podstawowej w Rogach ze spektaklem "Zagłoba swatem" na deskach Ośrodka Kultury w Niemodlinie zakończył oficjalny program niemodlińskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Spektakl w wykonaniu aktorów-amatorów w reżyserii Pana Zdzisława Wasylika porwał publiczność zebraną w Ośrodku Kultury, czego dowodem była owacja na stojąco i długie, długie brawa. Kto nie był - niech żałuje!

"Zagłoba swatem" to komedia w jednym akcie, składająca się z XVI scen, autorstwa Henryka Sienkiewicza. Sienkiewicz napisał ją na 25-lecie pracy twórczej, a jej sceniczny debiut odbył się równocześnie w czterech miastach: Warszawie, Lwowie, Poznaniu i Krakowie w 1900 roku, w celu uświetnienia obchodów rocznicowych.

Akcja tej komedii jest bardzo prosta i jak to często w tym gatunku bywa, dotyczy miłości. Panna Zosia, córka Oliwiusa, nie otrzymuje zgody na małżeństwo z oficerem, Janem Zarembą. I tu oczywiście pojawia się pole do popisu dla imć Zagłoby, który...

     Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Niemodlinie

     Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Niemodlinie

     Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Niemodlinie

     Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Niemodlinie

     Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Niemodlinie

     Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Niemodlinie


środa, 07 listopada 2012

                           Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Niemodlinie

                                       Program uroczystości w dniu 11 listopada:

        godz. 11.00 – msza święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Niemodlinie

        godz. 12.30 – uroczysta sesja Rady Miejskiej w Ośrodku Kultury w Niemodlinie

        – gala „Złotego Sokoła”

        – występ Sceny Młodzieżowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie

        – występ Amatorskiego Zespołu Teatralnego przy Szkole Podstawowej w Rogach

           „Zagłoba swatem”


czwartek, 18 października 2012

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 4 października 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości przeszliśmy do procesu konstruowania Budżetu Gminy Niemodlin na 2013 rok.

Nie znam jeszcze projektu budżetu (autorem projektu jest Burmistrz Niemodlina) i trudno mi jest w tej chwili wyrokować jaki ten projekt będzie odnośnie przychodów i rozchodów, jakie ujęte zostaną ważne dla Gminy Niemodlin zadania i inwestycje.

Natomiast chciałbym przedstawić moją listę zadań, na których realizację powinniśmy zarezerwować środki finansowe. Oczywiście ujęcie w ostatecznym kształcie budżetu na przyszły rok proponowanych przeze mnie zadań jest uzależnione od możliwości finansowych gminy, poparcia ze strony Burmistrza Niemodlina oraz koleżanek i kolegów radnych Rady Miejskiej.

Większość moich propozycji nie wymaga wielkich nakładów i nie należy do strategicznych inwestycji przewidywanych na przyszły rok, jak. np. kanalizacja Wydrowic itp.

Zanim wypunktuję "moje" zadania do realizacji w 2013 roku, chciałbym oświadczyć, że w projekcie budżetu będę popierał przede wszystkim te zadania i inwestycje, które otrzymają dofinansowanie zewnętrzne.

Przechodząc do konkretów - chciałbym umieścić w budżecie przyszłorocznym następujące zadania:

- wyraźne zwiększenie wysokości środków w stosunku do roku bieżącego na utrzymanie dróg w Gminie Niemodlin,

- dokończenie budowy nowego chodnika na ul. Korfantego w Niemodlinie - do skrzyżowania z ul. Lwowską,

- budowa kilkudziesięciu metrów chodnika przy ul. Lwowskiej (czytaj wpis),

- naprawa chodnika i kilku miejsc w nawierzchni ulicy Mickiewicza,

- remont schodów i murku w ciągu chodnika przy budynkach mieszkalnych w Rynku (nr 31 do 35) w Niemodlinie (sprawa przeciąga się już od lutego 2011 roku),

- budowa nowego ogrodzenia stadionu w Niemodlinie i podjęcie działań, zmierzających do budowy nowego pawilonu szatni i zaplecza sanitarnego,

- modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej PSP Nr 2 w Niemodlinie,

- remont szamba lub budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rogach,

- termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Niemodlinie i modernizacja pomieszczenia mieszkalnego na salę lekcyjną,

- podjęcie działań rozwiązujących problem oświetlenia i nawierzchni ulicy Słowackiego,

- budowa placów zabaw w Niemodlinie przy ulicach: 700-lecia i Nowej oraz w miejscu byłej kaflarni (śródmieście), Reymonta II i w okolicach pomiędzy ul. Reymonta a ul. Wolności,

- uruchomienie oświetlenia (po dewastacji) na bocznej alejce od ul. Korfantego.

Czy to jest tylko lista życzeń? Mam nadzieję, że moje propozycje spotkają się ze zrozumieniem i aprobatą, zarówno Pana Burmistrza, jak i radnych. Natomiast jaki będzie ostateczny efekt, czy wejdą one wszystkie od budżetu, czy tylko część - wkrótce się dowiemy.

Projektem, który spędza mi sen z powiek, koniecznym do zrealizowania, a jednocześnie wymagającym dużych nakładów jest całkowita przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie, temu tematowi poświęcę najwięcej działań, by go urzeczywistnić w dającej się przewidzieć przyszłości.

Ważnych tematów z innych części Niemodlina i sołectw nie podejmuję, gdyż są to okręgi koleżanek i kolegów radnych, natomiast z pewnością poprę najważniejsze projekty dla mieszkańców tych terenów.

poniedziałek, 15 października 2012

13 października uczestniczyłem na zaproszenie Dyrektora Szkoły, Pani Jolanty Włoch, w uroczystości 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rogach.

Program uroczystości przedstawiał się następująco:

14.00 - Msza Święta w intencji uczniów, absolwentów, nauczycieli i gości w kościele pw. N.N.M.P w Rogach

15.00 - uroczysta akademia, występ artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Rogach

16.00 - "Zagłoba swatem" Henryka Sienkiewicza w wykonaniu Amatorskiego Zespołu Teatralnego przy SP w Rogach

17.00 - zwiedzanie szkoły.

Uroczystość była również okazją zorganizowania III Zjazdu Absolwentów Szkoły.

Przytoczę dwa cytaty z przemówienia Pani Dyrektor, mówiące wiele o szkole:

"... Można się zadumać nad tym lub owym zapisem w szkolnych kronikach, można się uśmiechać, patrząc jak w zwierciadle faktów odbija się wykoślawiona niekiedy przez politykę rzeczywistość. Jednak najważniejsze w historii szkoły - jubilatki - było zawsze to, że niezależnie od zmieniających się haseł, w gronie nauczycieli nigdy nie wygasał żar prawdziwych wartości i szczerej troski o wychowanków.

Historię tworzą nie daty i nazwy, lecz ludzie. To oni są duszą każdej instytucji, to oni kształtują jej życie. To oni pozostają w pamięci na zawsze. Nie sposób wymienić tu wszystkich tych, którzy zasłużyli się naszej szkole i budowali jej świetność. Na przestrzeni lat było ich wielu - nauczycieli, rodziców, uczniów. Każdy z nich wniósł swoją cząstkę do historii rogowskiej szkoły...

....O szkole w Rogach można by mówić wiele i długo. Na przestrzeni lat zmieniała swoje oblicze, strukturę, pokolenia wychowanków, kadrę kierowniczą i nauczycielską. W istocie jednak pozostała taka sama - jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia".

Wśród słów osób zabierających głos w czasie akademii, podkreślających wyjątkowość tej placówki pośród innych w Gminie Niemodlin, warto uwypuklić te, które  tę wyjątkowość widzą w zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i rodziców, to oni wszyscy są "Duszą" tej szkoły, której nasze pozostałe placówki oświatowe mogą pozazdrościć. I podpisuję się pod tymi opiniami. Tu, w Rogach można wszystko zrobić, by szkoła była "drugim domem" dla dzieci oraz nauczycieli i czyni się też, by jak mówi cytat z otrzymanego przeze mnie zaproszenia " Prawdziwa człowieka szczęśliwość dobrej edukacji najpierwszym być celem powinna..." (słowa S. Staszica). Ważne też były słowa Burmistrza Niemodlina, Pana Mirosława Stankiewicza: "szkoła dyrektorem stoi".

Z interesującej prezentacji multimedialnej przytoczę kilka dat i wydarzeń z historii szkoły:

1 IX 1962 - Uroczyste otwarcie siedmioklasowej szkoły w Rogach - Kierownikiem szkoły został Zdzisław Wasylik

1 IX 1973 – Szkoła staje się pełną szkołą ośmioklasową. Nastąpiła likwidacja oddziałów zamiejscowych

1974 – dyrektorem szkoły została pani Maria Wasylik

14 XI 1992 – I Zjazd Absolwentów Szkoły na XXX – lecie szkoły

17 V 1997 – Podczas 35 – lecia szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki oraz sztandar

1 IX 1998 Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego. Uroczyste otwarcie Sali Gimnastycznej Po wieloletnim kierowaniu szkołą pani Maria Wasylik przekazała funkcję pani Jolancie Włoch

1 IX 1999 – Po reformie szkoła stała się sześcioklasową szkołą

12 X 2002 – 40 – lecie szkoły, II Zjazd Absolwentów

XII 2005 – Zapoczątkowanie tradycji przyznawania Statuetkę „Tadeusza” dla osób wspierających szkołę. Do tej pory statuetkę otrzymało 40 osób i 2 osoby prawne.

IV 2009 – powstanie Amatorskiego Zespołu Teatralnego działającego przy Szkole Podstawowej w Rogach. "Teatr jest wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze, na scenie występują zarówno dzieci, jak i dorośli. Po drugie - chociaż zespół jest amatorski, widzowie cenią go za profesjonalizm, a po trzecie - w jego spektaklach wesołą, autoironiczną twarz pokazują osoby publiczne, znane w całej gminie Niemodlin.  Teatr daje możliwość ćwiczenia współpracy, pewności siebie, przełamywania słabości i nabierania zdrowego dystansu do siebie - mówią kierowani przez Zdzisława Wasylika aktorzy".

Dyrektorzy Szkoły w 50 – leciu (warte podkreślenia - w tak długim okresie czasu, było ich tylko trzech)

1. Zdzisław Wasylik

2. Maria Wasylik

3. Jolanta Włoch

W okresie 50 lat w SP w Rogach pracowało 38 nauczycieli.

Mam nadzieję, że tym wpisem udało mi się przybliżyć wszystkim Szkołę Podstawową w Rogach, Szkołę z "Duszą".

Składam serdeczne podziękowania dla Pani Dyrektor, Nauczycieli, Uczniów, Pracowników Szkoły i Rodziców za wspaniałą imprezę, jaką było 50-lecie Szkoły Podstawowej w Rogach.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej SP w Rogach.

     Szkoła Podstawowa w Rogach

                                       Budynek Szkoły Podstawowej w Rogach

     Szkoła Podstawowa w Rogach

                                      Budynek Szkoły Podstawowej w Rogach

     Szkoła Podstawowa w Rogach

                                                           Sala gimnastyczna

     Szkoła Podstawowa w Rogach

                                                              Park szkolny

     Szkoła Podstawowa w Rogach

                                                     Dyrektor Jolanta Włoch

     Szkoła Podstawowa w Rogach

    Podziękowania dla Marii i Zdzisława Wasylików - pierwszych Dyrektorów Szkoły w Rogach

     Szkoła Podstawowa w Rogach

                                                      Program artystyczny

     Szkoła Podstawowa w Rogach

                                                     Program artystyczny

     Szkoła Podstawowa w Rogach

         Amatorski Zespół Teatralny - "Zagłoba swatem". Kogo poznajecie w tych kostiumach?

                                                          Wielkie brawa!

     Szkoła Podstawowa w Rogach

     Szkoła Podstawowa w Rogach

     Szkoła Podstawowa w Rogach

     Szkoła Podstawowa w Rogach

     Szkoła Podstawowa w Rogach


sobota, 06 października 2012

Przypominam, że do 7 października trwa plebiscyt SMS-owy, w którym możemy oddać głos na najciekawszą inicjatywę lokalną biorącą udział w akcji "Róbmy swoje", prowadzoną od 22 czerwca przez "Nową Trybunę Opolską" i fundację Grupy Górażdże "Aktywni w Regionie".

Wśród zaprezentowanych inicjatyw znalazł się reprezentujący Gminę Niemodlin, Amatorski Zespół Teatralny działający przy Szkole Podstawowej w Rogach.

"NTO" napisała: "Za jego sprawą na scenie występują zarówno dzieci, jak i dorośli, a chociaż zespół jest amatorski, widzowie cenią go za profesjonalizm. W jego spektaklach wesołą, autoironiczną twarz pokazują osoby publiczne, znane w całej gminie Niemodlin".

Doceńmy więc  pasję i  pracę Amatorskiego Zespołu Teatralnego z Rogów i zagłosujmy!

SMS o treści robmy.1 na numer 71466. Koszt 1,23 zł z VAT.

środa, 23 maja 2012

Wpisem tym kończę przedstawianie głównych tematów posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, które odbyło się 24 kwietnia 2012 roku.

W bieżącym roku, a dokładnie w czasie wakacji zostaną  wykonane następujące zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych na terenie Gminy Niemodlin:

Publiczne Przedszkole nr 2 w Niemodlinie - naprawa dachu o powierzchni 860m2; zabezpieczono środki w budżecie na kwotę 35.000,00 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinie - remont dachu o powierzchni 530 m2, zerwanie starego i nałożenie nowego pokrycia dachowego oraz obróbka blacharska; zabezpieczono środki w budżecie na kwotę 36.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogach - wymiana pieca olejowego w sali gimnastycznej; zabezpieczono środki w budżecie na kwotę 15.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie - zakup zmywarki; zabezpieczono w budżecie środki na kwotę 8.000,00 zł.

Kierując te zadania do realizacji uwzględniono wnioski dyrektorów poszczególnych jednostek oświatowych.

W okresie styczeń - marzec 2012 roku na rzecz poprawy bazy i wyposażenia w placówkach oświatowych Gminy Niemodlin wydatkowano łącznie 6.552,29 zł (z budżetów tych jednostek).

| < Maj 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
O autorze
Tagi

JESTEŚ
monitoring pozycji
Gościem od 11 marca 2011 roku