Blog Stanisława Janiaka - radnego Rady Miejskiej w Niemodlinie
środa, 05 września 2018
wtorek, 10 lipca 2018
wtorek, 26 czerwca 2018

LV Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie odbędzie się 28 czerwca 2018 roku w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich nr 37. Początek posiedzenia - godzina 16:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad.

2. Informacja z zakresu „Porządek i bezpieczeństwo publiczne w Gminie Niemodlin w 2017 roku i podejmowane działania w tym zakresie w 2018 roku” (materiał przesłany w wersji elektronicznej).

3. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.

4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

5. Przyjęcie protokołu LIV sesji.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przystąpienia Gminy Niemodlin do realizacji projektu pn. ”W rodzinie MOC”,

2) w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstwa od zakazu ich spożywania,

3) w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

4) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

5) zmieniającą uchwałę w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Niemodlińskiej”,

6) w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Niemodlin za 2017 rok,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji,

8) w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018,

9) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Niemodlina.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski wyborców i organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

9. Sprawy różne i informacje radnych i Burmistrza.

10. Zamknięcie sesji.

środa, 20 czerwca 2018

Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych "Pomost", Grupa Rekonstrukcji Historycznej Festung Breslau, Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 zapraszają na spotkanie z Jackiem Cieleckim - autorem książek, historykiem, rekonstruktorem.

"Nadzieja wdeptana w błoto" to książka, która opisuje i zgłębia udział estońskiej 20. Dywizji Grenadierów SS podczas ostatnich walk na froncie wschodnim w 1945 roku. Publikacja zawiera wspomnienia Estończyków z 20 Dywizji Grenadierów SS walczących od stycznia do marca 1945 roku na terenie Borów Niemodlińskich.


czwartek, 24 maja 2018

24 maja br. w opolskim urzędzie wojewódzkim GDDKiA Opole podpisała umowę z wykonawcą obwodnicy Niemodlina - konsorcjum firm Mota Engil Central Europe S.A. Kraków oraz Himmel I Papesch z Opola, a jej wartość to 264,162 mln zł. Całość inwestycji, obejmująca także wykup gruntów i prace projektowe to 299 mln złotych. Wykonawca zagwarantował przeprowadzenie prac w ciągu 36 miesięcy - do 24 listopada 2021 roku. Wcześniej, 17 maja br. podpisano z firmą INWEST – COMPLEX Sp. z o.o. z Gliwic umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz na zarządzanie kontraktem. Koszt to ponad 6,33 mln zł.

Czytaj moje wpisy o obwodnicy Niemodlina.

niedziela, 22 kwietnia 2018

LIII Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich nr 37. Początek posiedzenia - godzina 16:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad.

2. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.

3. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

4. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Niemodlin za 2017 rok.

5. Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Niemodlin oraz realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” za 2017 rok.

6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie z uwzględnieniem realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niemodlin za 2017 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.

8. Przyjęcie protokołu LII sesji.

9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018,

2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SZOZ za 2017r.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski wyborców i organów wykonawczych jednostek pomocniczych.

12. Sprawy różne i informacje radnych i Burmistrza.

13. Zamknięcie sesji.

Przypominam, że zgodnie z jedną z moich interpelacji - treść projektów uchwał zamieszczana jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, zakładka BIP, zakładka Rada Miejska, zakładka Projekty uchwał RM (czytaj).

KOMISJA BUDŻETU I SPRAW GOSPODARCZYCH - posiedzenie w dniu 24 kwietnia br. (wtorek), godz. 8:15 - Biuro Rady Miejskiej.

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH - posiedzenie w dniu 23 kwietnia br. (poniedziałek), godz. 15:00 - Biuro Rady Miejskiej.

KOMISJA REWIZYJNA - posiedzenie w dniu 25 kwietnia br. (środa), godz. 15:00 - Biuro Rady Miejskiej.

Przypominam, że każdy mieszkaniec Gminy Niemodlin ma możliwość uczestniczenia w obradach poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Niemodlinie jako obserwator oraz może przedstawić istotny dla siebie problem radnym na forum komisji. Zapraszam.

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 122
| < Wrzesień 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
O autorze
Tagi

JESTEŚ
monitoring pozycji
Gościem od 11 marca 2011 roku