Blog Stanisława Janiaka - radnego Rady Miejskiej w Niemodlinie
sobota, 15 kwietnia 2017

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Niemodlin i moim Czytelnikom

życzę

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Spokoju ducha, wiary w drugiego Człowieka

Umiejętności dostrzegania piękna tego Świata

Wiary w siebie i swoje możliwości!

środa, 29 marca 2017

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie odbędzie się 30 marca 2017 roku (czwartek) w sali obrad Rady Miejskiej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich nr 34; początek posiedzenia godz. 14:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad.

2. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.

3. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

5. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Niemodlin,

2) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin,

3) w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Niemodlin,

4) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego,

5) w sprawie współdziałania z Miastem Opole w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, doprowadzonych w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu,

6) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior –WIGOR” w Niemodlinie,

7) w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017,

8) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wnioski i zapytania wyborców.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie sesji.

Przypominam, że zgodnie z jedną z moich interpelacji - treść projektów uchwał zamieszczana jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, zakładka BIP, zakładka Rada Miejska, zakładka Projekty uchwał RM (czytaj).

sobota, 25 marca 2017

"W nocy dnia 30/31.03.2017 r. od godz. 23:00 do około godz. 05:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w Niemodlinie, Szydłowcu Śl., Gościejowicach, Gościejowicach Małych, Sadach, Wydrowicach, Rzędziwojowicach i Lipnie. Przerwa ta spowodowana jest realizacją inwestycji polegającej na podłączeniu do istniejącej sieci wodociągowej na ul. Boh. Powst. Śl. przy nr 38 nowego rurociągu. W wyniku prac, a następnie płukania sieci wodociągowej może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. Za powstałe niedogodności przepraszamy."

Źródło: www.zgkimniemodlin.pl

piątek, 17 marca 2017

18 marca - 72 rocznica zdobycia Niemodlina (niem. Falkenberg) przez żołnierzy 1 Frontu Ukraińskiego Armii Czerwonej. Po kilkunastu tygodniach od tego dnia Ziemia Niemodlińska stała się polskim terytorium.

Co wiemy o tym dniu, a właściwie o kilkudziesięciu godzinach poprzedzających ostateczne wyparcie oddziałów niemieckich z Falkenbergu?

Walki o Niemodlin rozgorzały w trakcie pierwszych dni radzieckiej zaczepnej operacji opolskiej prowadzonej przez wojska 1 Frontu Ukraińskiego pod dowództwem marszałka Iwana Koniewa. Operacja opolska (15 - 31 marca 1945) miała na celu likwidację sił niemieckich zlokalizowanych pomiędzy rzeką Nysą Kłodzką a Opolem i wyparcie Niemców na teren Sudetów.

W publikacji - "Niemodlin 1945" Bartłomiej Kostrzewa pisze: "16 marca 229 Dywizja Piechoty kontynuowała natarcie w kierunku na Niemodlin, ale tego dnia jej atak na północno-zachodnich podejściach do miasta załamał się z dużymi stratami. Estończycy z 45 Pułku Grenadierów SS zablokowali uderzenie czerwonoarmistów, stawiając skuteczny opór na górujących nad miastem i dogodnych do obrony wzgórzach przy wyjeździe z miasta w kierunku na Nysę. Dopiero w dniu 17 marca do godziny 17:00 dywizja opanowała północną, zachodnią i centralną część Niemodlina (do rzeki Ścinawy Niemodlińskiej), a w godzinach rannych 18 marca zajęła cały Niemodlin."

"Armia Czerwona wkraczając do Niemodlina, zastała miasto całkowicie wyludnione na skutek przymusowej ewakuacji mieszkańców podjętej przez władze partyjne i administracyjne na czele z burmistrzem Freitagiem."

Objaśnienia:

229 Dywizja Piechoty pod dowództwem pułkownika Afanasija Pypyriewa była składową 55 Korpusu Piechoty pod dowództwem generała lejtnanta Jurija Nowosielskiego, 21 Armii generała pułkownika Dmitria Gusiewa, wchodzącej w skład 1 Frontu Ukraińskiego.

45 Pułk Grenadierów SS pod dowództwem Hauptsturmführera Paula Maitla (obok 46 Pułku Grenadierów) stanowił główną siłę estońskiej 20 Dywizji Grenadierów Waffen SS pod dowództwem SS Brigadeführera Franza Augsbergera.

Ślady II wojny światowej w Niemodlinie

Ślady tamtych dni

Moja prywatna prośba do Was! Jeżeli wiesz o śladach tych walk, które przetrwały do naszych czasów na ścianach kamienic lub w terenie - proszę poinformuj mnie. Jeżeli dysponujesz zdjęciami, wspomnieniami lub dokumentami z tamtych dni - napisz do mnie. Z góry dziękuję!

sobota, 11 marca 2017

Paniom i Panom Sołtysom

oraz

Radom Sołeckim z Gminy Niemodlin

składam

wyrazy szacunku

za Waszą pracę i zaangażowanie na rzecz naszych lokalnych społeczności.

Życzę Państwu wytrwałości w działaniu,

pomocnej dłoni mieszkańców sołectw,

sukcesów w pracy zawodowej

oraz

wszystkiego co dobre i najlepsze w życiu osobistym.

czwartek, 09 marca 2017
środa, 08 marca 2017

Spełnienia wszystkich marzeń,

zadowolenia z siebie i z najbliższych,

radości życiowej

oraz

aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet

życzę

Wszystkim Naszym Paniom!

środa, 01 marca 2017

Biuro Podróży Arkadia w Niemodlinie

www.bparkadia.pl

Przedstawiam Państwu propozycje marcowe wycieczek krajowych i zagranicznych naszego Biura Podróży Arkadia w Niemodlinie - serdecznie zapraszam. Szczegóły programów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Wycieczki krajowe

1. TAJEMNICE HISTORII - Wycieczka 1-dniowa

ZAMEK KSIĄŻ - SZTOLNIE WALIMSKIE - ZAMEK GRODNO

Termin: Sob. 11.03.2017 

2. ŚLADAMI JANA PAWŁA II - Wycieczka 1-dniowa

WADOWICE - KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W ŁAGIEWNIKACH

Termin: Sob. 11.03.2017 

3. ZAMEK CZOCHA - ŚWIERADÓW-ZDRÓJ - SZKLARSKA PORĘBA - ZAMEK KSIĄŻ - ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - Wycieczka 2-dniowa

Termin: Sob. 18.03 - Niedz. 19.03.2017  r

4. STOŁECZNE KRÓLEWSKIE MIASTO KRAKÓW - Wycieczka 1-dniowa

Termin: Sob. 25.03.2017

5. WARSZAWA - Wycieczka 2-dniowa

ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE - TRAKT KRÓLEWSKI - STARE MIASTO - PAŁAC KULTURY I NAUKI - STADION PGE NARODOWY - CMENTARZ POWĄZKOWSKI - PAŁAC W WILANOWIE

Termin: Sob. 25.03 - Niedz. 26.03.2017

Wycieczki zagraniczne

1. FRANCJA - ÍLE DE FRANCE - Wycieczka 5-dniowa

PARYŻ - WERSAL

Termin: Pt. 17.03 - Wt. 21.03.2017 

2. FAMILIJNY DZIEŃ W TROPICAL ISLANDS NIEMCY - Wycieczka 1-dniowa

Termin: Sob. 18.03.2017 

3. UKRAINA - LWÓW i ŻÓŁKIEW - Wycieczka 3-dniowa

Termin: Pt. 24.03 - Niedz. 26.03.2017 

4. WŁOCHY - WŁOCHY KLASYCZNE - Wycieczka 8-dniowa

PADWA - ASYŻ - RZYM - WATYKAN - MONTE CASSINO - POMPEJE - NEAPOL - WENECJA

Termin: Pt. 24.03 - Pt. 31.03.2017 

5. CZECHY - ZŁOTA PRAGA - Wycieczka 2-dniowa 

Termin: Sob. 25.03 - Niedz. 26.03.2017 

6. FAMILIJNY DZIEŃ W KRAINIE MINIATUR NIEMCY - Wycieczka 2-dniowa

MINIATUR WUNDERLAD HAMBURG - HAMBURG

Termin: Sob. 25.03 - Niedz. 26.03.2017 

7. FAMILIJNY DZIEŃ W PARKU ROZRYWKI LEGOLAND® BILLUND - Wycieczka 3-dniowa

Termin: Pt. 31.03 - Niedz. 02.04.2017 

Zapraszam do zapoznania się z naszą pełną ofertą na 2017 rok

czwartek, 23 lutego 2017

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie odbędzie się 27 lutego 2017 roku (czwartek) w sali obrad Rady Miejskiej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich nr 34; początek posiedzenia godz. 14:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad.

2. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja o osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2016 roku oraz o średniorocznej strukturze zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Niemodlin,

2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin,

3) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych,

4) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego,

5) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół prowadzonych przez Gminę Niemodlin,

6) zmieniającą uchwałę w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Niemodlin,

7) w sprawie Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Gminy Niemodlin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2031 roku,

8) w sprawie skargi na Burmistrza,

9) w sprawie zmiany Budżetu Gminy Niemodlin na rok 2017,

10) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wnioski i zapytania wyborców.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie sesji.

Przypominam, że zgodnie z jedną z moich interpelacji - treść projektów uchwał zamieszczana jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, zakładka BIP, zakładka Rada Miejska, zakładka Projekty uchwał RM (czytaj).

piątek, 10 lutego 2017
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 118
| < Sierpień 2017 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
O autorze
Tagi

JESTEŚ
monitoring pozycji
Gościem od 11 marca 2011 roku